A)     Erelonen

Het uurtarief wordt overeengekomen bij de eerste bespreking en bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestaties.

Bij het opstarten van het dossier is er steeds een provisie verschuldigd die bepaald wordt afhankelijk van de te leveren prestaties en de voorziene kosten. De betaalde provisie wordt in mindering gebracht op de eindafrekening bij beëindiging van het dossier. Tijdens de behandeling van het dossier worden er regelmatig tussentijdse afrekeningen opgesteld.

De geleverde prestaties worden op nauwgezette wijze geregistreerd in het dossier.

B)     Kosten

Naast de erelonen worden er nog de volgende kantoorkosten aanrekend:

– aanleg dossier: 50,00 euro;

– dactylografie: 11,00 euro / pagina;

– kopies: 0,40 euro / kopie;

– verplaatsingskosten: 0,65 euro / kilometer;

– door het kantoor voorgeschoten kosten zoals gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, vertalingskosten, kosten voor administratieve stukken enz. worden aangerekend aan kostprijs.

Bij aanvang van het dossier wordt een provisie gevraagd  Tussentijdse afrekeningen worden naar de cliënt gestuurd in functie van de reeds geleverde prestaties en kosten, zodat de financiële evolutie van het dossier bijgehouden kan worden.