ons kantoor verleent juridische bijstand in de volgende materies
Familierecht en echtscheidingsrecht
 • Dringende en voorlopige maatregelen
 • Ouderlijk gezag, omgangsrecht, alimentatie
 • Afstamming, adoptie
Erfrecht en familiaal vermogensrecht
Bemiddeling in familierecht
Strafrecht en verkeersrecht
 • Strafrechtelijke verdediging bij verkeersinbreuken
 • Strafklachten, burgerlijke partijstelling
 • Voorlopige hechtenis en strafrechtelijke verdediging
Verzekeringsrecht en schadevergoeding
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Behandeling van schadedossiers
 • Algemeen verzekeringsrecht
Ondernemingsrecht en bouwrecht
 • Onroerende goederen
 • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Erfdienstbaarheid, onteigening, enz
Contractenrecht (koop, huur, enz)
Handelsrecht
 • Incasso
 • Handelsovereenkomsten
Arbeidsrecht en sociaal recht
 • Ontslagrecht
 • Sociale Zekerheidsrecht
Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Advocatenkantoor Janssen: specialist voor ieder rechtsgebied!