info@advocaten-janssen.be
+32(0)12 23 03 31

Juridische bijstand nodig?

Ons kantoor staat bekend voor zijn kwaliteit. Die constante kwaliteit is het resultaat van onze keuze voor specialisatie, het aantrekken van uitstekende medewerkers, permanente bijscholing en jarenlange ervaring.

Ons kantoor kiest resoluut voor een persoonlijke aanpak. Een goed advies start met een goed begrip van de feiten. Verder is het uiteraard van groot belang dat wij een correct zicht krijgen op de verwachtingen van de cliënt en op de gevoeligheden waarmee wij rekening moeten houden.

Hierna formuleren wij in alle objectiviteit een advies over de haalbaarheid, de timing en de kansen op een succesvolle uitkomst van een eventuele juridische procedure. Wij stellen het belang van de cliënt voorop. De sterke reputatie van ons kantoor en de grote klantentevredenheid zetten wij niet op het spel door het voeren van procedures die bij voorbaat geen kans maken.

Het is onze plicht om op te komen voor de maximale bescherming van de belangen van onze cliënten. Indien mogelijk, zullen wij trachten om de ons voorgelegde conflictsituaties te ontmijnen. Wij zoeken naar een oplossing hetzij via onderhandeling tussen partijen, hetzij via bemiddeling.

Wanneer een juridische procedure noodzakelijk is, informeren wij onze cliënten stipt en uitgebreid over de verschillende fases en de te ondernemen stappen.

Problemen ontstaan vaak als gevolg van onduidelijke afspraken en onnauwkeurige overeenkomsten. Het tijdig inwinnen van juridische bijstand, van bij de aanvang van een probleem, is nuttig om de belangen van de cliënt ten volle te vrijwaren. Een eerste advies door een ervaren advocaat kan de situatie verhelderen.

Janssen Advocaten is een tweetalig kantoor

Ons kantoor, gelegen op de grens met Wallonië, telt meerdere tweetalige advocaten. Wij behandelen Franstalige dossiers voor Nederlandstalige cliënten die discussies voorleggen aan Franstalige rechtbanken. Ook adviseren en begeleiden wij Franstalige cliënten die betrokken zijn in procedures voor Nederlandstalige rechtbanken.

Advies aan Nederlandse cliënten

Ons kantoor is gelegen te Tongeren vlakbij de grens met Nederland. Wij adviseren bijgevolg vaak Nederlandse cliënten. Omdat problemen grensoverschrijdend kunnen zijn (aspecten van Belgisch en van Nederlands recht) werken wij regelmatig samen met Nederlandse advocaten en schaderegelingsbureaus. Die samenwerking, alsook de ervaring met het Nederlandse rechtssysteem, verschaft ons de nodige expertise voor bijstand van Nederlandse cliënten naar aanleiding van familiale, contractuele of buitencontractuele problemen die zij in België opgelost willen zien.