juridische bijstand voor particulieren en professionelen sinds 1935

Kwalitatief hoogstaande bijstand van een advocaat behelst veel meer dan het voeren van een pleidooi of het schrijven van een conclusie ter verdediging van de belangen van de cliënt.

De eerste consultatie is van groot belang om de juridisch belangrijke feiten te distilleren uit de informatie van de cliënt. Tijdens de eerste gesprekken is het de taak van de advocaat om de intentie en de gevoeligheden van de cliënt bij het voorgelegde probleem te begrijpen. Nadien is het van belang om te adviseren over de haalbaarheid van de vordering via het voeren van een gerechtelijke procedure, opdat nodeloos verlies aan proceduretijd en procedurekosten zou vermeden worden. Soms is het nuttiger om voorafgaandelijk aan, of zelfs hangende, een procedure een onderhandeling aan te vatten in een poging een snelle minnelijke regeling te bereiken. Bij andere problemen is het dan weer belangrijk dat snel een aantal dringende procedures worden gevoerd; vaak ter vrijwaring van de belangen van de cliënt. Tijdens het verloop van de procedure dient de advocaat de cliënt uitgebreid te informeren over de verschillende fases van de afhandeling. Het uiteindelijk doel van iedere bijstand moet zijn dat de belangen van de cliënt ten volle worden behartigd en dat een zo spoedig en voorspoedig mogelijk resultaat wordt bereikt.

Sedert haar oprichting in 1935, als één van de eerste advocatenkantoren van Limburg, heeft het advocatenkantoor JANSSEN Advocaten een trouw cliënteel opgebouwd, van evenveel particulieren, als ondernemingen en verzekeringmaatschappijen. Het kantoor telt nu 7 advocaten, waarvan twee vennoten, Yves JANSSEN en Dominique JANSSEN, en 5 medewerksters, Caroline PINCEMIN, Hanne NICOLAERS, Eva HOEDEMAKERS, Stefanie GERAERTS en Lauren VAES.