info@advocaten-janssen.be
+32(0)12 23 03 31

Bemiddeling (familiale bemiddeling, bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken) en onderhandeling

Indien mogelijk, zullen wij trachten om de ons voorgelegde conflictsituaties te ontmijnen en te zoeken naar een oplossing buiten de rechtbank hetzij via onderhandeling tussen partijen, hetzij via bemiddeling. Vaak blijven partijen, zelfs lopende een procedure, onderhandelen met het oog op een snelle gecontroleerde minnelijke regeling. Het efficiënt oplossen van een probleem, zonder vernietiging van de relatie met de andere, veronderstelt techniek en methodisch doorzicht van de onderhandelaar of de bemiddelaar. Ons kantoor kent meerdere ervaren onderhandelaars.

Bemiddeling is een alternatief voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor alle betrokkenen.

Ons kantoor kent meerdere erkende en ervaren bemiddelaars in burgerlijke- en handelszaken, en familiezaken, die zich tijdens deze opleiding tot erkend bemiddelaar verder konden bekwamen in onderhandelings- en bemiddelingstechnieken.

Een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral wanneer het gaat over conflicten met personen uit uw onmiddellijke omgeving, zoals familieleden of buren. Ook bij professionele geschillen, kan men, door beroep te doen op een bemiddelaar, vermijden dat relaties onherstelbaar worden beschadigd.

De bemiddelaar onderzoekt samen met de partijen mogelijke oplossingen en helpt hen om te bepalen wat de oplossing is die het best tegemoet komt aan de noden en belangen. Wanneer er een akkoord wordt bereikt, wordt dit door de bemiddelaar in een overeenkomst uitgewerkt. Partijen kunnen ervoor opteren om dit akkoord  in een vonnis te laten opnemen.

Bemiddeling in familiezaken kan onder meer gaan over de praktische afwikkelingen na het beëindigen van een relatie of huwelijk, de regeling omtrent de kinderen (zowel het verblijf als de financiële afspraken), de verdeling van goederen na het beëindigen van een huwelijk of samenwoonst, verdeling van goederen van een nalatenschap, de contacten tussen grootouders en kleinkinderen, enz.

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken beslaat het brede terrein van burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen. Naast familiale banden hebben wij immers ook heel wat banden van maatschappelijke en economische aard. Denken wij nog maar aan de persoonlijke relaties die wij onderhouden met buren, met een huurder of verhuurder, met leerkrachten en artsen. Voorbeelden van burgerlijke geschillen zijn burenruzies, huurgeschillen, geschillen tussen mede-eigenaars, problemen tussen bouwheer en aannemer/architect, geschillen tussen arts en patiënt. Geschillen in handelszaken zijn bijvoorbeeld: geschillen tussen ondernemingen in een klant-leverancier-relatie, problemen tussen aannemers, aannemer tijdens of na een bouwproces, conflicten tussen aandeelhouders, vennoten en/of bestuurders van een vennootschap.