info@advocaten-janssen.be
+32(0)12 23 03 31

Arbeidsrecht en sociaal recht

Janssen Advocaten beschikt over een brede kennis en ervaring in het sociaal recht.

Wij adviseren werknemers en werkgevers bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en aanverwante sociale documenten. Door gespecialiseerd advies te verstrekken en overeenkomsten op maat op te stellen trachten wij te anticiperen op mogelijke conflicten.

Ook helpen wij zowel werknemers als werkgevers bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, hetzij door beëindiging in wederzijds akkoord, éénzijdige opzegging of ontslag om dringende redenen, ondermeer met het oog op het opstellen van de nodige documenten, het berekenen van de opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding.

Verder staan wij werknemers en werkgevers bij, bij het voeren van onderhandelingen alsook bij het voeren van de procedures voor de arbeidsrechtbanken.

Janssen Advocaten adviseert in geschillen met en voert procedures tegen RSZ, RVA, Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), Rijksdienst voor Ziekte en invaliditeit verzekering en mutualiteiten (RIZIV), Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), fonds voor beroepsziekten, kinderbijslagfonds, enz.